Stell av roser

Vi anbefaler å hente plantene i butikken. Ta kontakt på hesleberg@hesleberg.no dersom du ønsker å få varen tilsendt.

Beskjæring

Beskjæring foretas normalt fra april, men dette vil variere avhengig av hvor i landet man bor. Det vanlige er å beskjære rosene når bjørka begynner å få grønne knopper. Beskjæring skjer før knoppene på rosebusken begynner å bryte. Det anbefales å klippe engangsblomstrende roser etter blomstring og evt. foreta en lett beskjæring ved behov, på våren. Dette fordi en hard beskjæring på våren vil redusere blomstringen samme år. Gamle, visne og syke greiner skjæres helt vekk. Tabellen viser hvordan de enkelte roser er inndelt i grupper, og hvilken type beskjæring som anbefales. Hard beskjæring: Rosen skjæres tilbake, så hver gren er ca. 10-15 cm lang.

Hard beskjæring: Rosen skjæres tilbake, så hver gren er ca. 10-15 cm lang.

Moderat beskjæring: Rosen skjæres tilbake slik, at grenene blir halvparten så lange. (20-25 cm)

Lett beskjæring: Rosen skjæres tilbake, fjerner inntil 1/3 av grenens lengde.

Uttynning av grener: Noen av de eldste grenene fjernes, så langt nede som mulig. Slik at kan rosen få plass til å komme med nye grener fra basis.

Gjødsling

De fleste roser, særlig de remonterende rosene vil ha en del gjødsle i løpet av sesongen. Det finnes flere typer gjødsel som kan benyttes. Det anbefales å bruke langtidsvirkende gjødsel i slutten av april, mai og juni. Dette vil variere avhengig av hvor i landet man bor og anbefalingen er basert på området hvor gartneriet holdet til. Det anbefales å vanne ved gjødsling for å redusere faren for sviskader. 

Vanning

Roser tåler noe tørke, men må vannes i forbindelse med planting og i lengre tørkeperioder. Det anbefales å unngå vanning på bladene, da dette vil redusere faren for sykdommer. 

Forberedelser før vinteren

Mange ønsker å beskytte rosene sine før vinteren (dette er normalt ikke nødvendig dersom man har valgt rose med riktig herdighet). Dersom man ønsker kan man legge legge på ekstra med jord rett rundt planten og nederste del av stilkene før frosten kommer. Rosene  tåler normalt barfrosten dårligst, man kan derfor også legge løv rundt plantene på høsten og eventuelt litt ekstra snø rund planten høst/vår. 

Podested over bakken

Det kan skje at podestedet med årene kommer til syne igjen eller ikke lenger ligger ca. 10 cm under bakken. Dette kan f.eks. skje som følge av jordtype. I slike tilfeller er det lurt å være ekstra påpasselig før frosten kommer. Legg gjerne et godt lag med jord rundt planten og delvis opp på stilkene, for å gi planten ekstra beskyttelse om vinteren.

Podested over jorden

Rotskudd

Hos roser som er podet kan det komme rotskudd. Disse kommer under posestedet og er fra grunnstammen, dette kan ofte ses ved at rotskuddet kommer et stykke unna de øvrige skuddene. Ofte vokser rotskuddet raskere enn resten av planten, bladene har en annen grønnfarge og det er ofte andre torner. For å bli kvitt rotskuddet bør det klippes/brekkes av nærmest mulig roten. Det er viktig å være oppmerksom på at nye friske skudd også vil ha en annen farge en resten av planten. 

Rotskudd nederst til venstre
Rotskudd i midten nederst