Planting av roser

Før rosen plantes

Rosene står i drivhus og de trenger gradvis tilvenning til forholdene ute. Dette gjelder særlig tidlig på våren (når det fortsatt er kaldt om natten) og dersom det er sterk sol ute. Ved kalde netter, om våren, anbefaler vi å ha planten ute om dagen og ta den inn om natten (dette gjelder så lenge det er fare for frost). Dersom det er strek sol ute bør planten få tid til å vende seg til dagslyset, dette kan gjelde hele plantesesongen. Det anbefales at planten settes ut på et sted hvor den unngår den sterkeste solen (f.eks. østvendt), den kan med fordel stå slik i ca. 3 dager. Dette gjøres for å unngå sviskader på planten.

Abraham Darby

Plassering av roser

Det er viktig å planlegge hvor rosen skal plasseres i hagen. Noen roser f.eks. albaroser tåler skygge godt og kan plasseres på store deler av tomten. Andre roser som f.eks. remonterende og moderne roser vil bli flottest dersom de får mer enn seks timer med sol. Ikke alle roser trives nær saltvann. Dersom rosen er tenkt nær sjø (blir utsatt for mer salt) må det tas hensyn til dette ved valg av rose.

Felicite Parmentier

Planting av roser

Våre roser er podet, dette innebærer at rosene må plantes dypt. Rosene må ha jord minimum 10 cm. over podestedet (se bilde nedenfor), men kan gjerne plantes dypere. Det er helt normalt at noen blader må graves ned ved planting. De fleste roser vil ha næringsrik jord, det anbefales derfor å f.eks. blande inn kugjødselkompost i den eksisterende jorda ved planting. Dersom rosene plantes fra midten av juli og utover høsten skal ikke planten gjødsles samme sesong som den plantes. Roser trives ikke med bark rundt planten.

Bilde viser podestedet på en podet rose. Grenene bryter ut over podestedet. Nye skudd som kommer under podestedet kalles villskudd.