Roser

Vi anbefaler å hente plantene i butikken. Ta kontakt på hesleberg@hesleberg.no dersom du ønsker å få varen tilsendt.

Roseslekten er en stor og omfattende slekt som omfatter mange arter som Spirea, Physocárpus, Sorbária, Arŭncus, Filipèndula, Geum, Dryas, Sibbáldia, Potentilla, Fragária, Rubus, Alchemilla, Àphanes, Àgrimónia, Rosa, Malus, Sorbus, Cotoneaster, Crataègus, Amelánchier og Prunus. (I følge norsk flora Johannes Lid og Dagny Tange Lid, Det Norske Samlaget 1994). Det vil være for omfattende å komme inn på hele rosefamilien her, men vil konsentrere oss om roser.

Lykkefund

Historiske buskroser (før 1867) omfatter roser fra artene Rosa gallica, Rosa damascena , Rosa damascena bifera, Rosa portlandica, Rosa alba, Rosa centifolia, Rosa centifolia muscosa, Rosa francofurtana, Rosa noisettiana, Rosa bourbonica og remontantrosene som er opphavet til tehybridene. 

Duc de Cambridge

Moderne roser er  vanskelig å klassifisere nærmere, da det foregår et utstrakt kryssingsarbeid og dette for utenforstående er vanskelig å få en full oversikt over. Frø- formering av roser har blitt en meget vanlig metode for å komme frem til nye rosesorter innenfor den kommersielle roseproduksjonen. 

Leonardo da Vinci

Viltvoksende roser finnes i flere varianter f.eks. Rosa canina – nyperoser, Rosa dumalis – nyperoser, Rosa davidii – davidsroser, Rosa foetida – Tyrkiske gule roser, Rosa Macrantha, Rosa Moyesii – mandarinroser, Rosa pimpinellifolia – trollnype / skotske roser / Klitteroser, Rosa rubiginosa-epleroser.

Rosa Hugonis

Engelske roser (engelske duftroser) er en samlebetegnelse på blant annet Austinroser. Det er de siste årene lansert en rekke nye sorter fra Austin. Nyere sorter fra Austin er mer resistente mot sykdom enn eldre sorter.

Redoute

Markdekkende roser nyere sorter som er blitt meget populære. Kan også benyttes for planting i krukker.