Løk og knoller

Mange planter kan kjøpes som løk og knoll på høsten, disse settes i bakken på høsten. Høstløk kan plantes sent i sesongen, man kan plante så lenge man får spaden i bakken. Dette gjelder f.eks. Allium, Crocus (det finnes crocus som blomstrer om høsten og andre som blomstrer om våren), Fritillaria, Hyacinthus, Lilium, Tulipa og Narcissus. 

Sorter som f.eks. Dahlia, Gladiolus og Lilium kan kjøpes som løk og knoll på våren.

De fleste plantene som selges som løk og knoller er stauder. Det er stor forskjell på herdigheten (hvor godt planten tåler vinteren), det er derfor viktig å velge ut løk og knoller ut i fra hvor du bor. Noen av disse trives i skygge, mens andre vil ha full sol, det er derfor viktig å tenke igjennom plassering når man velger ut løk og knoller.