Stell av druer

Drueplanter må plasseres et sted hvor det er mye sol og varme, de bør også stå lunt. Drueplanter skal ikke beskjæres når de plantes. Eventuelle sideskudd fjernes slik at man kun beholder en hovedstamme. Planten kan med fordel toppes når den når 2 meter, dette vil gjøre planten kraftigere. Druer skal ha lite gjødsel. Det er viktig å vanne med jevne mellomrom etter at druen er plantet. Husk at druer normalt trives tørt, men at de trenger vann i starten.  Et godt tips er å vanne godt når det først vannes, for så å la det gå litt tid til neste vanning. Nederste del av planten kan gjerne dekkes med litt jord før vinteren.

Dersom druen skal stå i drivhus må man ta hensyn til om drivhuset er frostfritt eller ikke. Det er viktig å velge en hardfør sort dersom drivhuset ikke er frostfritt og planten oppbevares i en potte. En slik oppbevaring vil innebære at planten utsettes for mer barfrost. I slike tilfeller kan man f.eks. legge glavamatte rundt potten for å isolere potten før vinteren. Mange foretrekker å plante druen i bakken inne i drivhuset. Husk at druer i drivhus ofte må vannes mye tidligere enn hvis de hadde vært plantet utendørs, dette pga. varmere forhold tidlig på våren.

Bolero

Sesongen etter planting kan druen beskjæres så det står igjen ca. 30-60 cm. Beskjæringen skal foretas i mars-april (dette gjelder for tilsvarende områder som gartneriets plassering og vil variere avhengig av hvor i landet planten er). Behold et skudd som kommer ut fra stammen fra året før. Planten vil ha en blødning ved beskjæring, dette er normalt.

Eventuelle druer som kommer på planten de to første sesongene bør fjernes, da man ønsker en plante med kraftig vekst. 

Sesongen etter står man mer fritt til å velge ønsket form på planten. F.eks. om den skal dekke et større område eller om man ønsker en stamme med enkelt greiner som trekkes ut til siden. 

Når planten begynner å produsere godt med drueklaser anbefales det å fjerne annenhver drueklase. Dette vil gjøre at de druene som er igjen på planten får en bedre smak.

Petite Jewel

For mer informasjon: http://druer.org/