Planting av druer

Vi anbefaler å hente planten i butikken. Ta kontakt på hesleberg@hesleberg.no dersom du ønsker å få varen tilsendt.

Før druen plantes

Det er viktig å velge sort ut i fra om man ønsker spisedrue eller drue for å lage vin. Det finnes også druer som er egnet både som spisedrue og til produksjon av vin og saft. Noen sorter er godt egnet til å stå ute, men det er viktig at man velger sort som er egnet i forhold til hvor i landet den skal stå. Det må tas hensyn til herdighet og at druene skal rekke å bli modne. Andre sorter er anbefalt til drivhus. Det finnes sorter som er selvpollinerende (bærer druer uten andre planter i nærheten), mens andre sorter er avhengig av å ha en annen plante (må være en egnet sort) i nærheten.

Druene står i drivhus (i gartneriet) og de trenger gradvis tilvenning til forholdene ute. Dette gjelder særlig tidlig på våren (når det fortsatt er kaldt om natten) og dersom det er sterk sol ute. Ved kalde netter anbefaler vi å ha planten ute om dagen og ta den inn om natten. Druene tåler ikke en frostnatt når de kommer rett fra drivhus. Dersom det er strek sol ute bør planten få tid til å vende seg til dagslyset, dette kan gjelde hele plantesesongen. Det anbefales at planten settes ut, men på et sted hvor den unngår den sterkeste solen (f.eks. østvendt), den kan med fordel stå slik i ca. 3 dager. Dette gjøres for å unngå sviskader på planten.

Planting av druer

Druer trenger lite gjødsel, trives i skrinn og godt drenert jord. Dersom man har kompakt leirjord bør denne byttes ut eller gjøres lettere ved å f.eks. tilsette torv. Druer trives best sørvendt og trives godt mot mur, stein, vegg og lignende som kan avgi ekstra varme. 

Druene plantes forskjellig avhengig av om de er podet eller ikke. Stiklingsformerte drueplanter plantes kun et par cm. dypere enn de står i potten. Podede drueplanter skal de plantes slik at podestedet er ca. 5 cm over bakken. 

Planteavstand mellom drueplanter bør være minst 1,5 meter. Selv om druer ikke trenger mye vann er det viktig at man vanner dem i tørre perioder, i forbindelse med planting og i perioden etter planting.

For mer informasjon: http://druer.org/

Podet drueplante
Stiklingsformert drueplante