Druer

Druer kan plantes i Norge, men det gjelder å velge riktig sort. Det finnes mage sorter som overvintrer i Norge, som blir tidlig modne og som har en utsøkt smak. Noen sorter er mest egnet til vin, andre er rene spisedruer, men det finnes også noen sorter som er godt egnet til vin og som spisedrue. Druer vil i korte trekk ha lite næring, stå godt drenert og ha mye sol. 

Informasjon om druer finner du her:

http://druer.org/