Stell av clematis

Beskjæring av clematis

Clematis deles inn i forskjellige grupper. Gruppen beskriver hvordan planten skal beskjæres og dette fremkommer normalt av merkingen på planten. 

Gruppe 1, beskjæres i mai-juni (etter blomstring).

Clematis Helsingborg

Denne gruppen har i utgangspunktet ikke behov for beskjæring. Beskjæring foretas etter eget ønske og eventuelt ved behov. Gruppen inkluderer clematis alpina og clematis montana. Disse utvikler blomsterknopper i løpet av sommeren og høsten, som blomster på våren sesongen etter. Normalt foretas det kun lett trimming av denne gruppen hvor man kun fjerner øverste del av planten og ikke mer enn 1/3 av plantens høyde. Hvis denne gruppen beskjæres feil vil man miste hele eller store deler av blomstringen samme sesong, dette vil derimot ikke påvirke blomstringen sesongen etter. Dersom man er usikker på arten kan det være en fordel å kun foreta en lett beskjæring. Hvis planten har behov for en hard beskjæring (er normalt ikke nødvendig) så gjøres dette umiddelbart etter blomstring.

Gruppe 2, beskjæres  i november-desember eller tidlig vår (mars) og lett i juni.

Clematis Kweichowensis

Gruppen inkluderer clematis hybrida som blomstrer to ganger i sesongen. Disse blomster normalt i mai-juni og august-september. Planten beskjæres ved at man fjerner inntil 1/2 av plantens høyde. La minst en meter av planten stå igjen over bakkenivå. Planten kan beskjæres lett i juni, ved denne beskjæringen vil man normalt kun fjerne frøstand. En lett beskjæring i juni vil kunne bedre blomstringen i flor nummer to.

Gruppe 2/3.

Clematis Niobe

Dette er en spesiell gruppe fordi den tåler å beskjæres som gruppe 2 eller 3. Grunnen til denne uvanlige gruppeplasseringen kan spores tilbake til kryss-formering av to clematisgrupper.

Frøstand.

Frøstand

Planten vil få en frøstand der blomsten har vært, dersom visne blomster ikke fjernes. Mange finner disse dekorative og lar disse sitte på. Dette gjelder særlig for alpina gruppen, som i mange tilfeller kun blomster en gang.

Gjødsling

Clematis vil ha en del gjødsle i løpet av sesongen, gjerne benmel. Det finnes flere typer gjødsel som kan benyttes. Det anbefales å bruke langtidsvirkende gjødsel i slutten av april, mai og juni. Dette vil variere avhengig av hvor i landet man bor og anbefalingen er basert på området hvor gartneriet holdet til. Det anbefales å vanne ved gjødsling for å redusere faren for sviskader. 

Vanning

Clematis tåler endel tørke, men må vannes i forbindelse med planting og i lengre tørkeperioder. Det anbefales å unngå vanning på bladene, da dette vil redusere faren for sykdommer.