Frukttrær

Malus domestica ‘Summerred’
Prunus cerasus ‘Athos’

Frukttrær har ofte en fantastisk blomstring som tiltrekker seg bier og humler. Trærne trives best i full sol og i alminnelig god hagejord. Det finnes sorter som blir normalt store trær, men det er også mulig å få tak i lavere sorter. Mange av sortene er avhengig av en pollineringssort for å bære godt med frukt, dvs. at man må ha to forskjellige sorter i nærheten av hverandre. Det er derfor lurt å finne ut om det finnes tilsvarende trær i nabolaget og hvilken sort som evt. finnes. Familietre er en glimrende løsning dersom man er usikker på om det finnes andre sorter i nærheten. Et familietre har flere sorter på et og samme tre og sortene er egnet for å pollinere hverandre. Dette er flott løsning for mange da man kun trenger å sette av plass til ett tre og samtidig får godt med frukt i en forlenget periode.

Malus domestica (eple)

Familietre finnes i flere varianter og med flere sorter, kombinasjonen av soter vil variere noe mellom sesongene. Treet har ofte forskjellige farger på eplene. Disse trærne blir et lite til middels stort tre og klarer seg uten andre sorter i nærheten. Treet kan brukes som espalier eller frittstående. Treet egner seg også i krukke. Ved beskjæring er det viktig at man er oppmerksom på hvor podestedet er og at man ikke klipper under dette. Treet er godt egnet dersom man kun har plass til et frukttre i hagen.

Malus domestica (familietre)

Katja E får gulrøde epler. Treet blomstrer i mai og får hvite blomster. Treet er lite til middels stort og har rik bæring. Eplene modner i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Pollensorter som kan benyttes er blant annet ‘Transparente Blanche’, ‘Discovery’ og ‘Katinka’. Treet er sterkt mot sykdommer. Herdighet H4-5.

Malus domestica ‘ Katja ‘

Katinka E får røde epler. Treet blomster i mai, er middels stort og vokser raskt. Eplene modner i slutten av august eller begynnelsen av september. Pollensorter som kan benyttes er blant annet ‘Aroma’, ‘Discovery’ og Katja.
Treet er sterkt mot sykdommer. Herdighet H4.

Rød Aroma Fagervoll E får røde epler. Treet får hvite blomster i mai. Eplene modner i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Treet er sterkt mot sykdommer. Pollensorter som kan benyttes er blant annet ‘Katja og ‘Discovery’ . Herdighet H4-5.

Malus domestica ‘Rød Aroma Fagervoll E’

Transparente Blanche får grønne epler. Treet får hvite blomster i mai og er lite til middels stort . Eplene modner i slutten av august eller begynnelsen av september og har kort holdbarhet. Pollensorter som kan benyttes er blant annet ‘Katja’ og Discovery’. Herdighet H5-6.

Malus domestica Transparente Blanche

Summerred får mørke røde epler. Treet får hvite blomster i mai. Eplene modner i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Pollensorter som kan benyttes er blant annet ‘Katja og ‘Transparente Blanche’. Herdighet H4-5.

Lobo får mørkerøde epler. Treet får blomster i mai og har svak til middels sterk vekst. Eplene modner i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Pollensorter som kan benyttes er blant annet ‘Aroma’, ‘Katja’ og ‘Discovery’. Herdighet H5.

Malus domestica ‘ Lobo

Åkerø får gulgrønne epler. Treet blomster i mai. Eplene er godt egnet som spiseeple. Egnede pollensorter er blant annet ‘James Grieve’ og ‘Transparente Blanche’. Eplene modner i midten av september. Herdighet H5.

James Grieve får grønngule epler. Treet får rosa knopper og hvite blomster i mai. Eplene modner i midten av september. Egnede pollensorter er blant annet ‘Aroma’ og ‘Discovery’. Herdigehet H3-4.

Malus domestica ‘James Grieve’

Prunus avium (søtkirsebær)

Familietre finnes i flere varianter og med flere sorter, kombinasjonen av soter vil variere noe mellom sesongene. Treet kan brukes som espalier eller frittstående. Ved beskjæring er det viktig at man er oppmerksom på hvor podestedet er og at man ikke klipper under dette. Treet er godt egnet dersom man kun har plass til et frukttre i hagen.

Sylvia er søylekirsebær. Treet er lite og får mørke bær. Treet er sterkt mot sykdommer. Herdighet H3-4.

Sunburst får mørke store bær. Bærene høstes i julig og august. Treet blir stort og er selvbestøvende. Herdighet H3-4.

Prunus cerasus (surkirsebær)

Athos er en buskmorell . Treet får mørke røde bær av middels størrelse. Treet blir trolig ca. 3 meter høyt. Herdighet H6.

Prunus cerasus ‘Athos’

Fanal får mørke røde bær i midten av august. Treet blomstrer i mai og er selvbestøvende. Treet får svært stor avling. Herdighet H5. Anbefales ikke til bruk i kystklima.

Pyrus communis (pære)

Herrepære får pærer i slutten av oktober. Treet blomstrer i mai og blir middels stort. Egnede pollensorter er blant annet ‘Clara Frijs’ og ‘Broket Julie’. Herdighet H4.

Pyrus communis ‘Herrepære’

Gråpære får pærer i slutten september og begynnelsen av oktober. Treet blomstrer i mai og blir svært stort. Egnede pollensorter er blant annet ‘Herrepære’, ‘Clara Frijs’ og ‘Broket Julie’. Herdighet H5.

Espaliert pæretre ‘Herrepære’

Prunus domestica (plomme)

Familietre finnes i flere varianter og med flere sorter, kombinasjonen av soter vil variere noe mellom sesongene. Treet har ofte forskjellige farger på plommene. Treet kan brukes som espalier eller frittstående. Ved beskjæring er det viktig at man er oppmerksom på hvor podestedet er og at man ikke klipper under dette. Treet er godt egnet dersom man kun har plass til et frukttre i hagen.

Victoria Emla E får røde og gule plommer i september. Treet blomstrer i mai. Egnede pollensorter er blant annet ‘Oullins’ og ‘Opal’, sorten er også selvbestøvende. Herdighet H4.

Prunus domestica ‘Victoria Emla’

Reine Cl. d Oullin får store gule plommer i begynnelsen av september. Treet blomstrer i mai og stort. Egnede pollensorter er blant annet ‘Edda’ og ‘Opal’, treet er også selvbestøvende.

Prunus domestica Reine Cl. d Oullin

Jubileum får svært store rødfiolette plommer, som høstes i september. Det anbefales at plommene blir godt modne før innhøsting. Det bør foretas tynning. Egnede pollensorter er blant annet ‘Victoria’. Herdighet H4.